Wat doen wij

We bieden ondersteuning bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en het gedrag van kinderen tot ongeveer 16 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit diagnostiek of behandeling of een combinatie van beide. 

Hoogsensitiviteit

Praktijk Ontdek! krijgt regelmatig de vraag hoe we aankijken tegen hoogsensitiviteit en of dit meegenomen kan worden in het onderzoek (diagnostiek). Wij kunnen ons goed vinden in de volgende definitie van hoogsensitiviteit die opgesteld is door het HSP-magazine. “Het gaat om het gevoelig zijn voor prikkels, maar ook dat je deze diepgaander verwerkt en hier intens op kan reageren. Dit geldt voor externe prikkels, zoals geur, temperatuur, geluid, maar ook voor emotionele prikkels.”

Wij zien hoogsensitiviteit niet als een aandoening of een stoornis, maar als een karaktereigenschap. Naar ons idee is er geen harde scheiding aan te geven tussen wel of niet hooggevoelig zijn.

In de basis GGZ doen we geen specifiek onderzoek naar hoogsensitiviteit omdat deze onderzoeken breder en meer gericht zijn op aanwezige ontwikkelings- en gedragsstoornissen en de bijbehorende aanpak.

In de observatiegegevens en gesprekken met uw kind, kan hier wel aandacht voor zijn. We kiezen er dan voor het gedrag wat we waarnemen te beschrijven of te benoemen en gericht daarop handelingsadviezen te geven.