Wat doen wij

We bieden ondersteuning bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en het gedrag van kinderen tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit diagnostiek of behandeling of een combinatie van beide. 

Hoogbegaafdheid

We krijgen regelmatig de vraag van ouders of scholen om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van hoogbegaafdheid. (Hoog)begaafdheid gaat verder dan het hebben van een hoge intelligentie. Om je intellectuele vaardigheden te verzilveren zijn tevens andere begaafdheids- en persoonlijkheidsfactoren (zoals een goede motivatie, de juiste werk- en leerstrategieën, creatief denkvermogen) en omgevingsfactoren (zoals: sluit het onderwijs goed aan?, hoe is de leerhouding binnen het gezin?) van belang. Omdat er vanuit de wetenschap geen eenduidige definitie bestaat over (hoog)begaafdheid kiest Praktijk Ontdek! ervoor om deze ‘diagnose’ niet te stellen. Bovendien acht Praktijk Ontdek! het veel meer van belang om (bij elk kind) te kijken naar wat het kind nodig heeft.

In overleg met ouders wordt besloten hoe uitgebreid dit onderzoek wordt. In ieder geval worden de cognitieve mogelijkheden in kaart gebracht en vergeleken met de leerprestaties. Dit kan worden aangevuld met onderzoek naar (executief functioneren of sociaal emotioneel welbevinden). Vervolgens worden adviezen gegeven hoe het onderwijs hier het beste op afgestemd kan worden.