Wat doen wij

Praktijk Ontdek biedt ondersteuning bij vragen en problemen rondom de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze ondersteuning kan bestaan uit diagnostiek, behandeling of een combinatie van beide. 

Diagnostiek

Het doen van handelingsgericht onderzoek. 

Een onderzoek bij Praktijk Ontdek! is een gedegen manier om de hulpvragen van het kind of de jongere, van de ouders over hun kind of bijvoorbeeld de leerkracht te kunnen beantwoorden. Het doel is een verklaring te geven voor problemen bij het leren, het gedrag en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit onderzoek geeft bijvoorbeeld informatie over de intelligentie, de mate van concentratie, de schoolvordering en de ontwikkeling van uw kind. Hiermee verkrijgt u aanvullende informatie en handvatten hoe u het probleem zelf of met hulp van de omgeving kunt aanpakken. Tevens kan er een advies voor verdere behandeling gegeven worden.

Een goed onderzoek is vaak een eerste stap op weg naar een gerichte oplossing. Wij verzorgen handelingsgericht onderzoek en observatie op het gebied van:

  • Intelligentie 
  • leerproblemen (dyslexie, dyslcalculie)
  • Gedragsproblemen
  • Sociaal emotionele problemen
  • Ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ADD en autisme)
  • Angstproblemen
  • Sociaal inzicht/sociale vaardigheden
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Zelfbeeld

Na afloop van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag geschreven. De bevindingen worden eveneens toegelicht in een adviesgesprek. 
 
Kinderen en jongeren brengen een groot deel van de dag door op school. In de handelingsgerichte onderzoeken, nemen we daarom ook de informatie van school mee en worden er adviezen gegeven voor een gerichte aanpak. Indien gewenst is het tevens mogelijk een gesprek of observatie op school te plannen. Het uitwisselen of verstrekken van informatie aan school of met een andere organisatie gebeurt alleen in overleg en met toestemming van ouders. 

Bij Praktijk Ontdek! komt u terecht bij een onafhankelijke, maar betrokken buitenstaander.