Tarieven

Vanaf 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen onder de Jeugdwet. Dat wil zeggen dat de zorg aan uw kind tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, een jeugdarts, een medisch specialist of het wijkteam van de gemeente. Met een juiste verwijzing en wanneer er een officiële diagnose (stoornis) wordt vermoed, wordt de psychologische zorg vanuit onze praktijk in zijn geheel vergoed. Wij declareren de rekening bij uw gemeente.

Praktijk Ontdek heeft contracten afgesloten met alle gemeentes van regio Rivierenland en de gemeentes Maasdriel en Zaltbommel. Regio Rivierenland bestaat uit de gemeentes: Buren, West- Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Tiel.

Voor de niet vergoede zorg rekenen wij een uurtarief van € 90,-.   Hiervoor ontvangt u een factuur.