Netwerk- en samenwerkingsverbanden

Maaike Welle is aangesloten bij de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Alle orthopedagogen/psychologen zijn aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Daarnaast maken wij gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

  • sociale wijkteams,
  • huisartsenpraktijken, artsen en Praktijk Ondersteuners Huisarts (POH)’s,  
  • jeugdartsen,
  • gezinstherapeuten,
  • psychiater (buiten de praktijk),  
  • collega psychologen en orthopedagogen (binnen en buiten de praktijk),
  • De Leespoli en andere praktijken voor remedial teaching (ondersteuning bij leerproblemen)
  • GGZ-instellingen als ProPersona en Karakter,
  • PsyZorg Rivierenland