Klanttevredenheid

In 2019 hebben (de ouders van) 21 cliënten de Exit-vragenlijst Jeugdhulp toegestuurd gekregen met het verzoek deze in te vullen na afloop van een diagnostiektraject of behandelingstraject bij Praktijk Ontdek!. Het doel hiervan was om de tevredenheid over de geboden hulp in kaart te brengen en, op basis hiervan en indien nodig, verbeteracties in te zetten. Uiteindelijk heeft de praktijk van 17 cliënten een ingevulde vragenlijst ontvangen. De informanten bestonden uit 16 moeders en één jongere. 

Resultaten EXIT-vragenlijsten

Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat (ouders van) cliënten zich serieus genomen voelen en dat ze vinden dat er goed naar hen (en hun kind) geluisterd wordt. Ook ervaren ze dat er echt met ze meegedacht wordt en worden er geen tips of verbeterpunten voor de praktijk genoemd. Eén moeder schreef wel dat ze het jammer vond dat na de diagnose de behandeling stopte, aangezien ze het fijn vond iemand te hebben om op terug te kunnen vallen. 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de informanten erg tevreden zijn over het verloop en dat zij ook het idee hebben dat ze voldoende hulp gehad hebben om zelf verder te gaan. Het blijkt dat de cliënten erg tevreden zijn over de kwaliteit van de geboden hulp. De praktijk krijgt dan ook een gemiddeld rapportcijfer van een 8,88.

Cliënt ervaringen


‘Ik voelde dat onze hulpvraag serieus genomen werd, en er werd erg goed mee gedacht over wat misschien kan werken voor mijn zoontje. Wat een prettig gevoel geeft, is dat ik voor vragen of advies altijd contact op kan nemen’.


‘Ik voelde me vanaf het begin al erg op mijn gemak. Ik voelde me gehoord en serieus genomen. Het voelde als een warm bad vol begrip. Ook zoonlief voelde zich al snel op zijn gemak tijdens de onderzoeken. Heel fijn vond ik het dat je je best deed om een totaalbeeld van (naam cliënt) te krijgen, door bijv. in de pauze buiten ook even mee te kijken. Het voelde niet als een momentopname. Hele fijne samenwerking en erg betrokken!’.


‘Vriendelijk, behulpzaam, meedenkend’.