Klanttevredenheid

In 2021/2022 hebben de ouders/verzorgers van 54 cliënten en 3 cliënten (>15 jaar) de EXIT-vragenlijsten ontvangen. Deze vragenlijsten sturen wij toe na afloop van een diagnostiek en/of behandelingstraject. Hiervan zijn er 25 ingevuld en geretourneerd, waarvan er 24 zijn ingvuld door ouders/verzorgers en er 1 is ingevuld door een jongere. 

De vragenlijsten bestaan uit 14 items waarbij er gekozen kan worden uit "helemaal niet mee eens" tot "helemaal mee eens", en er zijn 3 open vragen met een puntenscore van 1 tot 10. 

Resultaten EXIT-vragenlijsten

De gevraagde cliënten omschrijven de geboden hulp als "zeer persoonlijk" en benoemen de samenwerking met de betrokken hulpverlenvers als erg prettig te hebben ervaren. Daarnaast stellen de gevraagde ouders/verzorgers dat er oprecht geluisterd wordt door onze medewerkers en er actief wordt meegedacht naar passende vervolgstappen die wenselijk en nodig worden geacht. 

Onze medewerkers worden omschreven als toegankelijk, vriendelijk en betrokken: ouders/verzorgers zeggen zich dan ook gehoord te voelen bij ons. De duidelijke communicatie en de deskundigheid van onze hulpverleners maakt dan ook dat de ouders/verzorgers met veel vertrouwen terugkijken op het hulpverleningsproces. Ouders/verzorgers zijn ook van mening met de geboden handvatten en praktische tips goed verder te kunnen. 

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten genoemd, hier gaan wij mee aan de slag. 

PraktijkOntdek! wordt beoordeeld met een 9.09 als gemiddeld rapport cijfer.