Beroepsgeheim

Voor orthopedagogen en psychologen geldt een beroepsgeheim. Wij werken volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit houdt onder andere in dat we een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat in uw contact met de praktijk te maken heeft. Zonder uw toestemming mag er geen informatie aan derden worden gegeven. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u (of uw kind van 16 jaar of ouder) daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie over de beroepscode zie www.nvo.nl (document beroepscode). 

Daarnaast houden we ons aan de voorschriften van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook de privacy policy.