Afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen kan kosteloos mits u dit tenminste 24 uur van te voren doet, telefonisch of per e-mail. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken. Een afspraak voor maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt het consult in rekening gebracht. 

Klachten

Wij onderschrijven de beroepscodes van het NVO  (Nederlands Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Wanneer u niet tevreden bent over onze werkwijze, vragen we dit eerst met ons te bespreken. Hopelijk kan in dit gesprek een oplossing worden gevonden. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van de NIP.