Afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen kan kosteloos mits u dit tenminste 24 uur van te voren doet, telefonisch of per e-mail. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u uw boodschap inspreken. Een afspraak voor maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd. Wanneer u niet tijdig afzegt, wordt het consult in rekening gebracht. 

Wachttijden

Op dit moment is er sprake van een wachtlijst.

Behandeling: de duur van de wachttijd tussen aanmelding en start behandeling is ongeveer 2 weken (bijgewerkt augustus 2020).

Diagnostiek: voor diagnostiek is er momenteel geen wachtlijst.

Na het intake gesprek vindt spoedig het afgesproken onderzoek of de behandeling plaats, hiervoor is geen tussentijdse wachttijd.

Klachten

Wij onderschrijven de beroepscodes van het NVO  (Nederlands Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Wanneer u niet tevreden bent over onze werkwijze, vragen we dit eerst met ons te bespreken. Hopelijk kan in dit gesprek een oplossing worden gevonden. Wanneer we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van de NVGzP.