Een traject (bij Ontdek!)

Aanmelden bij Ontdek!

U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden, of contact opnemen middels het contactformulier, waarna wij binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.
Bij aanmelding worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd, evenals een korte omschrijving van de klachten. 

Deze afspraak wordt na telefonisch overleg, schriftelijk bevestigd. Wij ontvangen dan ook graag zo spoedig mogelijk het aanmeldformulier en indien aanwezig de verwijzing van een (huis)arts of wijkteam/sociaal team.

Intakegesprek (eerste gesprek)

Wij starten met een uitgebreid intakegesprek, waarin wij een duidelijk beeld willen krijgen van de vraagstelling, de problematiek en uw verwachtingspatroon ten aanzien van onze interventies en/of begeleiding. Dit gesprek voeren we bij voorkeur met beide ouders. Vanaf de middelbare schoolleeftijd kan ook uw kind voor dit gesprek uitgenodigd worden. Daarna spreken we een vervolgtraject af. Dit kan een behandel- of een diagnostisch traject zijn.
 
Indien wenselijk vindt er overleg plaats met andere betrokkenen en/of instanties, zoals school, logopedisten, medische specialisten, huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, etc. Dit kan alléén met de schriftelijke toestemming van ouders.

Vervolg

Een behandeltraject:

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin wordt het verdere traject onderbouwd. Wanneer u zich in het behandelplan kunt vinden en uw kind gemotiveerd is, zal dit van start gaan. Na goedkeuring en ondertekening van zowel ouders als kind, wordt het behandeltraject gestart. Bij de behandeling volgt standaard na vijf gesprekken een evaluatie, waarbij ouders nauw betrokken worden, omdat we van mening zijn dat het kind en de ouder elkaar postief kunnen beinvloeden. Wanneer de doelen zijn behaald, wordt de behandeling afgesloten middels een eindgesprek en een evaluatieverslag. 

Een diagnostisch traject:

Bij diagnostiek worden een of twee onderzoeksochtenden ingepland. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in een adviesgesprek en vervolgens verwerkt in een verslag.

Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat de hulpvraag passender is binnen een andere hulpverleningsorganisatie, verwijzen wij u door. Deze keuze wordt onderbouwd in een kort verslag, dat u kunt gebruiken voor het vervolgtraject.