Welkom

Alle ouders zitten wel eens met vragen over de ontwikkeling van hun kind. Sommige problemen lossen zich vanzelf op, andere vragen meer aandacht. Op dat moment ga ik samen met u ontdekken wat er aan de hand is en kijken op welke manier ik uw kind en zijn omgeving kan ondersteunen.

Mijn naam is Maaike Welle en ik ben opgeleid als orthopedagoog en gz-psycholoog en gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren.

 

Visie

Op het moment dat ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, komt vaak de nadruk te liggen op wat het kind niet kan. Ik vind het belangrijk om samen op zoek te gaan naar de talenten en mogelijkheden van kinderen en deze aan te spreken om zo de ontwikkeling weer in gang te zetten. Het kind te laten ervaren wat het wel kan! Bij voorkeur zoek ik naar mogelijkheden waar het kind en zijn omgeving voor langere tijd op terug kunnen vallen. Om deze duurzame verandering teweeg te brengen vind ik betrokkenheid van de omgeving (thuis, school en andere hulpverleners) van groot belang. In mijn manier van werken ben ik transparant. Ik communiceer helder over wat ik waarneem, over welke stappen gezet kunnen worden en wat dit betekent voor het kind.